Założenia programowe Koalicji Samorządowej OK Samorząd

Koalicja Samorządowa skupia samorządowców, ludzi z dokonaniami i zaangażowanych pasjonatów. Idziemy razem do wyborów samorządowych, żeby zrobić coś dobrego dla mieszkańców, naszych lokalnych społeczności. Sprawdź na czym nam zależy ?

Samorządność, decentralizacja, niezależność, wolność

niby oczywiste, a jednak dziś po doświadczeniach ostatnich lat i próbach centralizowania państwa - wiem jak ważne jest to aby decyzje były jak najbliżej mieszkańców – właśnie w samorządach

Edukacja

od jakości szkół, od tego w jakich warunkach uczą się nasze dzieci, jak traktowani są ich nauczyciele zależy przyszłość - to w jaki sposób będzie rozwijała się Polska. Przed nami wyzwania: zmiana sposobu nauczania, mniej obciążeń, wsparcie dla młodzieży i kadry, zadbanie o bazę

Ekologia

jak ważna jest to część naszego życia pokazują gwałtowne zjawiska atmosferyczne jakie obserwujemy, naszym obowiązkiem wobec mieszkańców dziś, ale i przyszłych pokoleń jest zadbanie o środowisko naturalne wokół nas. Edukacja proekologiczna, promowanie zrównoważonego rolnictwa, ochrony zasobów naturalnych, dbałość o zasoby wody i czystość powietrza – to nasze priorytety

Zdrowie i bezpieczeństwo

opieka zdrowotna powinna dawać mieszkańców poczucie bezpieczeństwa, musi być ona blisko pacjenta – kluczowy wyzwaniem jest dostępność do usług medycznych, a ta musi być organizowana we współpracy z samorządami

Budownictwo komunalne

samorządy udowadniają, że potrafią budować, przykładem może być Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – największa tego typu inicjatywa w Polsce, rodziny potrzebują mieszkań a samorządy wiedzą jak inwestować, potrzebują tylko wsparcia z budżetu państwa,

Jakość życia

rolą samorządu jest dbanie o otoczenie, ofertę kulturalną, możliwości rekreacji , rozrywkę, sport, wydarzenia dla wszystkich mieszkańców, samorząd organizuje wsparcie dla potrzebujących, współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami – wspiera to wszystko co składa się na warunki życia

Finanse

to samorząd zaspokaja codzienne potrzeby mieszkańców, to że z kranu płynie woda, śmieci są terminowo odbierane, dzieci mogą chodzić do szkoły, mieszkańcy korzystać z transportu publicznego, to wszystko organizuje samorząd, który na zabezpieczenie potrzeb mieszkańców oczekuje sprawiedliwego podziału pieniędzy z budżetu centralnego

Kolej na Pomorzu zachodnim

cykliczne, cogodzinne, bezpośrednie , szybkie, skomunikowanie ze Szczecinem wszystkich miast powiatowych oraz  wzajemne skomunikowanie wszystkich stolic powiatów, dojazd z miast na prawach powiatu oraz powiatów turystycznych bezpośrednio na lotnisko oraz dojazd do głównych obszarów turystycznych i ich wzajemne skomunikowane celem integracji atrakcji w jeden produkt

W wyborach samorządowych stawiajmy na ludzi z pasją, z dokonaniami, na doświadczonych samorządowców, a nie polityków.

Ekologia

Edukacja

samorządność i decentralizacja

zdrowie i bezpieczeństwo

zdrowe finanse samorządowe